Copyright 2021 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

SLIDESHOW CK : No items found.


15.07.2021

Известување до граѓани за лични асистенти на деца над 6 годишна возраст .

Се известуваат сите засегнати граѓани дека границата за лична асистенција е спуштена од 18 на 6 години.
Тоа значи дека секое дете со потешка и најтешка физичка попреченост или потполно слепо дете ќе може да добие личен асистент веќе со навршени шест години.
Со ова, се поттикнува личниот и образовниот развој на децата и им се помага на родителите во секојдневната грижа за нив.

 

218122691 6026592674048156 188261401671433058 n