Copyright 2021 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

SLIDESHOW CK : No items found.

13.08.2021

Услуга за помош и нега во домот за возрасни лица над 65 години .

Услугата помош и нега во домот е целосно бесплатна за корисниците. Обучени негуватели обезбедуваат нега и грижа за старите лица со навршени 65 години кои не можат да се грижат за себе.

 

232785382 6170792886294800 3726326771966513464 n

235668131 6170793269628095 2406084755723335129 n