Copyright 2022 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје 
 ул. Никола Вапцаров бр.11  Скопје 
   telefon    02/3297-700
             02/3297-701
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Работно време на установата 
08 часот - 16 часот од понеделник до петок

Контакти од служби

Служба

Адреса

телефон за контакт

електронска пошта

Служба на подрачје на општините Аеродром и Центар

ул. Никола Вапцаров бр.11

075-423-124 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Кисела Вода, Сопиште, Зелениково и Студеничани

ул. 3 Македонска Бригада бр. 10 а

076-344-323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Гази Баба, Илинден, Арачиново и Петровец

ул. Архимедова бр. 2 барака 3

076-475-091

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Карпош, Ѓорче Петров и Сарај

ул. Багдатска бр. 26-б

076-475-095

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Бутел и Чаир

ул. Петар Манџуков б.б       во објектот на ЈУ - 25 Мај 

075-423-127   076-397-721

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Шуто Оризари и Чучер Сандево

ул. Шуто Оризари бб

076-475-096

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.