Copyright 2024 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

 

slika        

 

         Директор/Drejtor

        ИЗЕИР МЕМЕДИ

          IZEIR MEMEDI

 

 

    Изеир Мемеди е роден на 13ти Септеври 1985 во Скопје. Основно училиште завршува во ООУ „Драга Стојановска“  општина Сопиште, а средно во ДСУ Општа Гимназија “Зефљуш Марку” – Скопје.
    Дипломира на Правниот факултет “ Државен Универзитетот – Тетово“ каде продолжува на магистерски  студии. Оженет е и татко на две деца.
    Професионалната кариера за започнува во 2012 до јули 2013 година во Секретариат за спроведување на охридскиот договор во Скопје Северна Македонија како помлад соработник.
    Од 2013 година работи во Републичкиот фонд за здравствено осигурување на Македонија во правниот сектор , одделение за судски постапки како Стручен соработник за нормативни праавни работи.
   Од 20 април 2023 година е избран за Директор на ЈУМЦСР на град Скопје.
   Мајчин јазик му е Албанскиот , зборува  Македонски јазик и Англиски.
   
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ
  • Компјутерски квалификации сертификат за: word, excel, internet.
  • Сертификат за мир и толеранција
  • Положен административен испит за напредување