Copyright 2024 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје 
 ул. Никола Вапцаров бр.11  Скопје 
   telefon    02/3297-700
             02/3297-701
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Работно време на установата 
08 часот - 16 часот од понеделник до петок
 

Служба

Адреса

телефон за

контакт

телефон за

контакт

Раководител

телефон за

контакт

Координатор

електронска пошта

Служба на подрачје на општините Аеродром и Центар

бул. Климент Охридски бр.15

02-3223-996            

075-423-124          

/////////////// 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Кисела Вода, Сопиште, Зелениково и Студеничани

ул. 3 Македонска Бригада бр. 10 а

02-2776-237

02-2700-426 

075-423-127 

076-344-323      

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Гази Баба, Илинден, Арачиново и Петровец

ул. Архимедова бр. 2 барака 3

02-3224-368

075-295-119 

076-475-091 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Карпош, Ѓорче Петров и Сарај

ул. Багдатска бр. 26-б

02-2035-540

071-238-019 

076-475-095 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Бутел и Чаир

ул. Петар Манџуков  б.б

во објектот на ЈУ - 25 Мај 

02-2612-677

071-238-010 

076-397-721 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Шуто Оризари и Чучер Сандево

ул. Шуто Оризари бб   

02-2601-908

076-381-763 

076-475-096 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба за брак и семејство и заштита од семејно насилство - Оддел за брак семејство  ул. Никола Вапцаров бр.11 

 02-3297-700

02-3297-701

076-475-090  078-459-291  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Служба за брак и семејство и заштита од семејно насилство - Оддел за заштита од семејно насилство  ул. Никола Вапцаров бр.11 

02-3297-700

02-3297-701

 076-475-090 

076-381-761

071-238-004 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба за брак и семејство и заштита од семејно насилство - Оддел Советувалиште ///////////////////// /////////////////////// 076-475-090 076-475-089 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Специјализиран тим за постапување по итни предмети од ранливи категории

 ///////////////////////// //////////////////  076-381-762 078-230-944  ////////////////////////////////////// 
Служба за лица со пречки во менталниот или телесниот развој ул. 3 Македонска Бригада бр. 10 а 02-2636-630 075-423-125 ///////////// This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Служба за старателство  ул.Никола Вапцаров бр.11

02-3297-700

02-3297-701

076-475-093 //////////// This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Служба за социјално вклучување на лица во ризик ул.Никола Вапцаров бр.11 

02-3297-700

02-3297-701

076-462-518 //////////// This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Јавни набавки ул.Никола Вапцаров бр.11

02-3297-700

02-3297-701

075-404-122 //////////////// This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.